นักกีฬา

หมวด: Profile

นักกีฬา สโมสรฟุตบอลกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์เอฟซี  ฤดูกาล 2015

 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

พงษ์พิทักษ์  พงษ์สะพัง

สูง 185 ซม./น้ำหนัก 85 กก.

ผู้รักษาประตู

No.1

ศุภชัย  สุขัง

สูง 187 ซม./น้ำหนัก 70 กก.

กองหลัง

No.2

ภัทรพงศ์  ขุนสะท้าน

สูง 184 ซม./น้ำหนัก 80 กก.

กองหลัง

No.3

มนตรี  โพธิ์ชัย

สูง 159 ซม./น้ำหนัก 56 กก.

กองหน้า

No.4

วานิช  หยองเอ่น

สูง 174 ซม./น้ำหนัก 75 กก.

กองหลัง

No.5

อิสเรส  บุญเลิก

สูง 178 ซม./น้ำหนัก 63 กก.

กองหลัง

No.6

วุฒิศักดิ์  ภูธรรมะ

สูง 175 ซม./น้ำหนัก 72 กก.

กองกลาง

No.7

วีรยุทธ  หาญเตชะ

สูง 186 ซม./น้ำหนัก 65 กก.

กองกลาง

No.8

สุริยา  นาสินส่ง

สูง 171 ซม./น้ำหนัก 60 กก.

กองกลาง

No.9

พัทรชัย  สถิตย์วาส

สูง 170 ซม./น้ำหนัก 62 กก.

กองกลาง

No.10

ฐาปกรณ์  พันธ์ดวง

สูง  175 ซม./น้ำหนัก 65 กก.

กองกลาง

No.11

รชานนท์  รักสะอาด

สูง 175 ซม./น้ำหนัก 75 ซม.

กองหลัง

No.13

วรศิลป์  วลัยศรี

สูง 167 ซม./น้ำหนัก 60 กก.

กองหน้า

No.14

ภัทรพงษ์  เขตเจริญ

สูง 170 ซม./น้ำหนัก 73 กก.

กองกลาง

No.15

ธนรัฐ  ก้องเวลา

สูง 169 ซม./น้ำหนัก 70 กก.

กองกลาง

No.16

วรยศ  สุวรรณราช

สูง 178 ซม./น้ำหนัก 65 กก.

กองหน้า

No.17

วุฒิศักดิ์  การเมือง

สูง 175 ซม./น้ำหนัก 72 กก.

กองกลาง

No.18

กิษฐชัย  วงศ์สิม

สูง 175 ซม./น้ำหนัก 65 กก.

กองหลัง

No.19

จิระพงษ์  ชัยพรม

สูง 180 ซม./น้ำหนัก 70 กก.

กองหน้า

No.20

ไพรัตน์  สุขโพธิ์

สูง 175 ซม./น้ำหนัก 68 กก.

กองหน้า

No.21

ธีรวีร์  ปรีดีย์

สูง 180 ซม./น้ำหนัก 69 กก.

ผู้รักษาประตู

No.22

นิวัฒน์  วงค์วิเศษ

สูง 168 ซม./น้ำหนัก 70 กก.

กองหน้า

No.23

ศราวุธ  วิเชียร

สูง 172 ซม./น้ำหนัก 65 กก.

กองหน้า

No.24

สิทธิชัย  โจมเสนาะ

สูง 177 ซม./น้ำหนัก 63 กก.

กองหลัง

No.25

สุรีวัฒน์  จันทรเสนา

สูง 175 ซม./น้ำหนัก 70 กก.

กองหลัง

No.26

ปิยพงษ์  ภูกิ่งเดือน

สูง 171 ซม./น้ำหนัก 65 กก.

กองหลัง

No.27

อภิชาต  ผลพูน

สูง 173 ซม./น้ำหนัก 65 กก.

กองหน้า

No.29

อนันต์  เหล่าลุมพุก

สูง 180 ซม./น้ำหนัก 75 กก.

กองหน้า

No.30

ณัฐนนท์  ศิริรัตน์ไพบูลย์

สูง 168 ซม./น้ำหนัก 63 กก.

กองกลาง

No.32

MR.PAULO  ACHIAZE

สูง 180 ซม./น้ำหนัก 70 กก.

กองหน้า

No.35

MR.MOHAMED  TAREK

สูง 175 ซม./น้ำหนัก 63 กก.

กองหน้า

No.36

MR.EKITI  FLOBERT  AYAMUH

สูง 170 ซม./น้ำหนัก 65 กก.

กองหน้า

No.37

MR.SHAIBU  YUSIE

สูง 170 ซม./น้ำหนัก 65 กก.

กองหลัง

No.38

MR.MFEYET  NJOYA

สูง 190 ซม./น้ำหนัก 86 กก.

ผู้รักษาประตู

No.39

   

ตามคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 168/2557  สั่ง ณ วันที่ 27 มกราคม 2558