ผู้ฝึกสอน

หมวด: Profile

คณะผู้ฝึกสอน สโมสรฟุตบอลกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์เอฟซี  ฤดูกาล 2015

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นายการุณ  คมพิพัฒน์พงษ์

ผู้จัดการทีม

นายสัมพันธ์  เอี่ยมวิไล หัวหน้าผู้ฝึกสอน
นายทวีศักดิ์  โมราราษฎร์ เจ้าหน้าที่ทีม
นายสุรพงษ์  ธรรมวงศา เจ้าหน้าที่ทีม
นายภักดี  ภูมีแหลม เจ้าหน้าที่ทีม

ตามคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 168/2557  สั่ง ณ วันที่ 27 มกราคม 2558